Finansijski izveštaji


Датум: 26.01.2022.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2021.-31.12.2021.godine


Датум: 29.12.2021.

 Program poslovanja JP "Toplana" Kikinda za 2022. godinu


Датум: 20.12.2021.

 Srednjoročni plan strategije razvoja JP "Toplana" Kikinda za period 2022. - 2026. godine


Датум: 20.12.2021.

 Dugoročni plan strategije i razvoja JP "Toplana" Kikinda


Датум: 10.11.2021.

Druga izmena i dopuna programa poslovanja JP "Toplana" Kikinda


Датум: 22.10.2021.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2021.-30.09.2021.godine


Датум: 16.07.2021.

 Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2021.-30.06.2021.godine


Датум: 21.05.2021.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2021.-31.03.2021.godine


Датум: 21.05.2021.

 Izmena i dopuna progama poslovanja preduzeća za 2021. godinu


Датум: 12.04.2021.

 Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2020.god


Датум: 01.02.2021.

 Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2020.-31.12.2020.godine


Датум: 29.12.2020.

Progam poslovanja javnog preduzeća " Toplana " Kikinda za 2021. godinu


Датум: 03.11.2020.

Izveštaj o poslovanju javnog preduzeća "Toplana" Kikinda za 2019.godinu


Датум: 03.11.2020.

Izmena i dopuna progama poslovanja javnog preduzeća "Toplana Kikinda" za 2020. godinu


Датум: 02.11.2020.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2020.-30.09.2020.godine


Датум: 03.08.2020.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2020.-30.06.2020.godine


Датум: 06.05.2020.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2020.-31.03.2020.godine


Датум: 06.05.2020.

 Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2019.god


Датум: 05.02.2020.

 Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2019.-31.12.2019.godine


Датум: 29.01.2020.

 Progam poslovanja javnog preduzeća " Toplana " Kikinda za 2020. godinu


Датум: 01.11.2019.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2019.-30.09.2019.godine


Датум: 15.08.2019.

Druga izmena i dopuna progama poslovanja preduzeća za 2019. godinu


Датум: 15.08.2019.

Izveštaj o poslovanju za 2018.godinu


Датум: 06.08.2019.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2019.-30.06.2019.godine


Датум: 04.07.2019.

Izmena i dopuna progama poslovanja preduzeća za 2019. godinu


Датум: 31.05.2019.

Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2018.god


Датум: 08.05.2019.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2019.-31.03.2019.godine


Датум: 30.01.2019.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine


Датум: 11.01.2019.

 Progam poslovanja preduzeća za 2019. godinu


Датум: 30.10.2018.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2018.-30.09.2018.godine


Датум: 03.08.2018.

Izveštaj o poslovanju za 2017.godinu


Датум: 01.08.2018.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2018.-30.06.2018.godine


Датум: 31.07.2018.

Druga izmena i dopuna programa poslovanja za 2018. godinu


Датум: 22.06.2018.

Izmena progama poslovanja preduzeća za 2018. godinu


Датум: 26.04.2018.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2018.-31.03.2018.godine


Датум: 26.04.2018.

Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2017.god.


Датум: 01.02.2018.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2017.-31.12.2017.godine


Датум: 17.01.2018.

Progam poslovanja preduzeća za 2018. godinu


Датум: 01.11.2017.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2017-30.09.2017.godine


Датум: 11.08.2017.

 Izveštaj o poslovanju za 2016.godinu


Датум: 08.08.2017.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2017-30.06.2017.godine


Датум: 28.04.2017.

 Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za I kvartal 2017.god Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 11.04.2017.

Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2016.god.


Датум: 30.01.2017.

Periodični izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP"Toplana" Kikinda za period 01.01.2016-31.12.2016.godine


Датум: 25.01.2017.

 Progam poslovanja preduzeća za 2017. godinu


Датум: 25.10.2016.

 Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JP"Toplana" Kikinda od 01.01.2016.-30.09.2016.god.


Датум: 16.08.2016.

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JP"Toplana" Kikinda od 01.01.2016.-30.06.2016.god.


Датум: 15.06.2016.

Izveštaj nezavisnog revizora za finansijski izveštaj za 2015.god.


Датум: 09.05.2016.

Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za I kvartal 2016.god Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 08.05.2016.

 Odluka Nadzornog odbora o usvajanju tromesečnog izveštaja o poslovanju za 2016.god.


Датум: 24.01.2016.

Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za IV kvartal 2015.god Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 22.12.2015.

Progam poslovanja preduzeća za 2016. godinu


Датум: 03.11.2015.

  Revizorski izveštaj sa redovnim godišnjim finansijskim izveštajem za 2014.god.


Датум: 22.10.2015.

 Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za III kvartal 2015.god Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 24.08.2015.

 Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za II kvartal 2015.god Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 04.06.2015.

 Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za I kvartal 2015.god Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 21.01.2015.

Program poslovanja preduzeća za 2015.godinu


Датум: 31.12.2014.

Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za IV kvartal 2014.god Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 30.10.2014.

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za III kvartal 2014.god Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 22.08.2014.

Izveštaj o realizaciji za II kvartal 2014.god Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 24.04.2014.

Izveštaj o realizaciji za I kvartal 2014.god


Датум: 21.02.2014.

Izveštaj poslovanja za 2013.godinu Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda


Датум: 01.01.2014.

Finansijki plan za 2014.godinu Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda